Over ons

Ons verhaal

Image

Werken Metzorg werkt met en voor volwassen met een psychosociale en/of psychiatrische multi problematiek. Ze zijn langdurig werkloos, moeten rehabiliteren na opname in instellingen en zijn sociaal slecht onderlegd. Allemaal risicofactoren die kunnen leiden tot een sociaal isolement en terugval. Werken Metzorg ontneemt ze letterlijk de zorgen over de zorg. Daarvoor staan wij. Deelnemers hoeven slechts weer te leren genieten van hun dag, van de dingen die ze kunnen doen en van hun hervonden vrijheid op het psychosociale en fysieke vlak. Ze doen dit op een laagdrempelige ontspannen manier. 

Wilt u weten hoe dat eruit ziet, kom dan vooral langs!

Thuis met zorg

Onze deelnemers ervaren de hervonden vrijheid soms als beangstigend. Het huis voelt te groot of de wandeling naar de winkel te ver. Daarom bieden wij ook ambulante zorg, gewoon bij de mensen thuis. De ondersteuning is er altijd op gericht om de zelfstandigheid te vergroten en het sociale netwerk te versterken. We vinden het belangrijk dat onze deelnemers zichzelf weer als nuttig gaan zien. Daarom stimuleren we maatschappelijke betrokkenheid. Zodat ze actief een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. En met een geruste glimlach de dag kunnen afsluiten.

Werken met zorg

Onze deelnemers hebben de regie over het eigen leven. Dus ook over de zorg of ondersteuning. Ondersteuningsdoelen en soorten hulp worden door ons aangereikt, de deelnemer kiest. Datzelfde geldt voor de dagbesteding. Ons doel is zinvol de dag doorkomen en met glimlach op het gezicht naar huis. De ondersteuners – onze agogisch gediplomeerde activiteitenbegeleiders en zorgverleners met technische of creatieve achtergrond - hebben hierbij een adviserende, stimulerende en flankerende rol. De deelnemer kiest de activiteit. Om zo breed mogelijk aan te kunnen bieden, heeft Werken Metzorg een viertal categorieën dagbesteding.

Partner 1